KONTAKT

Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska

Oddział ds. Promocji Rolnictwa, Żywności i Turystyki Wiejskiej

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

tel. + 48 61 626 65 00

fax + 48 61 626 65 01

e-mail: sdkw@umww.pl

 

Joanna Hańćkowiak – Koordynator Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska 

e-mail: joanna.hanckowiak@umww.pl

tel: 61 626 65 33

Damiana Nowak – Kierownik Oddziału ds. Promocji Rolnictwa, Żywności i Turystyki Wiejskiej

e-mail: damiana.nowak@umww.pl

tel. 61 626 65 36